Bokanmeldelse: Tenk som en hund - bli en bedre hundeeier

Brukeravatar
Anne
Innlegg: 3308
Registrert: 2. mars 2015 kl. 10.11
Sted: Sandnes
Rase: Japansk Spisshund
Kontakt:

Bokanmeldelse: Tenk som en hund - bli en bedre hundeeier

Legg innav Anne » 5. august 2016 kl. 23.03

Tenk som en hund
av Linn H. Jansen

Bilde

Innledning

For bare kort tid siden fikk jeg høre om en lokal dame som hadde gitt ut en hundebok. Jeg hadde ikke kjennskap til verken forfatteren eller boken, og ble derfor nysgjerrig. Jeg deltok på boklanseringen som ble holdt 20. juni på Sola Hundesenter. og har nå endelig fått satt meg ned og lest boken perm til perm. Her er min bokanmeldelse.

Om forfatteren


Forfatteren heter Linn H. Jansen. Hun er fra Stavanger og er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Bergen, og har flere års erfaring som teaterprodusent. Hun har tatt instruktørutdanning hos Nordbys Hundesenter. Boken kom til, etter hennes egne ord, da hun savnet en hundebok som var lettlest og som passet for barn/ungdommer (hennes nevø ønsket seg hundebok til jul), men samtidig også hadde faglig tyngde. Hun skrev først en kortere versjon som julegave til sin nevø, og som i utvidet versjon ble denne boken.

Bilde

Boken – en oversikt

Boken er på 216 sider og er rikt illustrert med flotte og pene fargebilder. Konseptet er at boken er forfattet av en hund og man kommer inn i hodet på hunden og hvordan det tenker. En ganske original, og ambisiøs, vinkling. Boken har et forord av Vegard Nordby, som driver Nordby Hundesenter (hvor forfatteren tok sin instruktørutdanning), hvor han blant annet fokuserer på forfatterens lærevilje og gode samarbeid med egne hund, på tross av at hun med funksjonshemming sitter i rullestol og har begrenset mulig for samhandling med egen hund. Han legger også vekt på at hunden stammer fra ulven og at de kommer fra et opphav hvor det kunne ta dager å skaffe seg mat, hvorpå vi gir maten til hunden i skål etter ti sekunder med kontakt – dvs at vi har mer ressursbruk å ta av, og kan tenke litt annerledes når det kommer til hva vi kan kreve av hunden for hva den får igjen.

Boken favner ganske så bredt, og tar for seg det aller meste en nybakt hundeeier kan være interessert i. Hundens opphav, valpetiden, valpens utvikling, valg av hund og oppdretter, innlæring, sosialisering, være hjemme alene, stell og helse, mat og aktivisering er bare noen av de områdene boken går innom. Fordelen er at boken er innom det meste som kan være av interesse for en hundeeier, bakdelen er at man ikke rekker mer enn et overfladisk sveip innom disse tingene. Når man skal rekke over så mye på 200+ sider, så sier det seg selv at det blir begrenset hvor mye man kan skrive om hver del. Her kunne boken kanskje vunnet på å begrense bredden og heller gå litt dypere inn på de tingene som er mest vesentlig.

Innholdsfortegnelse

Jeg kommer ikke til å gå inn på hvert eneste kapittel siden det blir for omfattende, men vil i stedet trekke frem de nøkkelpunktene jeg synes er viktigst, både av det jeg anser som positivt og det som jeg anser som mer kritikkverdig.

Hundens språk

Forfatteren deler opp hundens språk i «dominant språk» og «dempende signaler». I det store og hele synes jeg det er bra at hun går gjennom hundens språk, samt viser eksempler på de ulike kategoriene samt hva man skal se etter hvis man selv har virket såpass truende mot hunden at den begynner å dempe eier. Men dessverre blir dette direkte feil etologisk sett – det hun kaller «dominant språk» er hva mange hundetrenere i dag kaller «avstandsøkende signaler», altså ulike graderinger av aggresjon for å be om avstand. Det har lite å gjøre med respekt og høy selvtillit, men mye å gjøre med ulike grader av utrygghet og ubekvemhet, hvor hunden ønsker å få avstand til hva den anser som en mulig trussel.

Jeg synes det er synd at Jansen her blander inn begrepet «dominant» som har en konkret, etologisk definisjon («en stabil relasjon i en sosial gruppe mellom to individer om hvem som har forrang til en ønsket ressurs»), og har lite til ingenting å gjøre med avstandsøkende signaler.

Man kan på en måte si at det er bare en liten detalj og det betyr lite hva man kaller noe så lenge innholdet er riktig. Men for det første synes jeg ikke det er bra med direkte feil i en bok hvor forfatteren ønsker «faglig tyngde», og for det andre er dette noe som går igjen i hele boken – små (og store) faglige feil i mange kapitler og temaer, selv om en del av innholdet ellers kan være bra.

Lederskap og passeringstrening

Jansen fokuserer på viktigheten av at man er en god og trygg leder, og at man lærer hunden hva som er lov og ikke lov. Med leder mener hun en som hunden kan respektere, en som rettleder, som er trygg og tar kontrollen. Hun vektlegger at man ikke skal ta i hunden fysisk og ikke skremme eller true hunden til lydighet.

Jeg synes hennes fokus på lederskap er problematisk på flere måter. Først og fremst fordi det ikke lenger er særlig relevant i forholdet hund/menneske, etter hva vi vet om hunder og hundeatferd i dag. For det andre fordi hun flere ganger trekker frem at hvis eier er trygg, så blir hunden trygg. Hvis eier forteller hunden at den møtende hunden ikke er noe å være redd for, så vil ikke hunden bli redd.

Hun skriver «Min reaksjon mot en annen hund vil alltid speile hvordan du selv reagerer». Dette synes jeg er en skummel ting å skrive, spesielt med tanke på at boken er rettet mot nye valpeeiere og unge mennesker. Det impliserer at hvis hunden utagerer mot andre hunder, så er det alltid eiers «feil», Dvs at eier ikke er trygg nok som leder, ikke viser et trygt nok kroppspråk.

En hund som utagerer mot an annen hund vil ofte være redd/usikker. En slik frykt kan ikke fjernes med at eier forholder seg rolig eller forteller til hunden at den ikke har noe å være redd for. Forfatteren nevner dette med å belønne hunden for at den sitter i ro når hunden passerer, og at dette kan endre hundens assosiasjon til møtende hunder, men jeg synes hun går for lite innpå dette med tanke på hvor viktig nettopp slik trening er for å snu hundens frykt. Mye viktigere enn hvorvidt eier føler seg trygg eller ikke.

Bilde

Trening- og oppdragelsesfilosofi

Jansen fokuserer på viktigheten av å rose, kose og av og til gi godbiter. Hun sier også at det er viktig å sette grenser, og at dette gjøres med å være konsekvent og si «nei» hver gang hunden gjør noe den ikke har lov til. Hun understreker at man skal være rolig og ikke fysisk ta i hunden. Hunden skal ikke bli skremt eller få vondt. Jeg syns det er bra at dette er noe hun trekker frem ofte – tålmodighet og forståelse for at hunden er en hund. Det er viktig.

Derimot synes jeg hennes treningsmetoder kan fremstå som noe ineffektive og med litt manglende forståelse for læringsteori og hvordan dette fungerer. For eksempel skriver hun «Korriger meg, ikke straff meg», hvor hun legger frem at man ikke skal ta i hunden fysisk. Sistnevnte er selvsagt bra, men hun ramler dessverre i fellen som mange hundefolk gjør i dag: De tror de kan flytte seg bort fra læringslovene ved å bruke penere ord. De straffer ikke lenger, de «korrigerer».

Men læringslovene er enkle – hunden jobber for å oppnå en belønning eller for å unngå et ubehag. Og dette kan vi manipulere med å gi hunden belønning eller holde tilbake belønning. Eller vi kan gi hunden et ubehag og droppe ubehaget når hunden gjør som vi ber om. Ubehaget kan være fysisk eller mentalt, og det er bare hunden som bestemmer hva som er ubehagelig eller ikke. Å kalle det «korrigering» i stedet for «straff» endrer ikke de lovene som ligger til grunn for at hunden lærer.

Jeg er med på at læringslovene kan fort bli vanskelig å forklare i en bok som er beregnet for ungdommer og de med familiehunder uten en tung hundefaglig bakgrunn, men et tegn på at man kan faget er at man kan forklare det enkelt. Og med Jansens instruktørutdanning og ønske om en lettskrevet bok med faglig tyngde, så skulle jeg ønske at hun la frem de prinsippene som ligger bak på en mer faglig korrekt måte.

Et annet eksempel er fokuset på ordet «nei». Hver gang hunden gjør noe den ikke har lov til, enten det er å tisse inne, være i sofaen eller ikke komme på innkalling, så skal man si nei og fjerne hunden fra situasjonen. Men hvordan skal hunden forstå at ordet «nei» skal bety alle disse tingene? Det blir altfor abstrakt for en hund å forstå at et tilfeldig ord skal bety «ikke tiss inne» og «ikke bli stående og snuse når jeg roper». Selv blant de som fortsatt bruker (positiv) straff – ubehag – når de trener hund, er enige om at timing er viktig. Vi kan ikke anta at hunden vil automatisk forstå at det er akkurat dette vi reagerer på, og ikke at den f.eks ser på eier, snuser i grøfta, sitter eller annet den gjør akkurat i det vi sier «nei».

Innlæring av kommandoer gjøres på en positiv og mild måte, men – etter min mening – også noe ineffektivt. Spesielt med tanke på at hun setter kommandoordet FØR hunden gjør øvelsen. Det er vanlig i dag å la hunden gjøre det på frivillig atferd, eller kunne det gjennom lokking, før man setter på kommando I DET hunden gjør øvelsen. Samt at man bruker ros/skryt og kos vel så mye som godbiter eller leke som belønning. Ros, skryt og kos er ikke likeverdig som godbiter og belønning for å lære inn og opprettholde en atferd. Jeg hadde forventet at Jansen med hennes bakgrunn kunne dette bedre.

Men for en familiehund er ineffektiv trening ikke det viktigste. Det jeg synes er mest kritikkverdig er, som tidligere nevnt, fokuset på at en trygg leder gir en trygg hund. Her er jeg redd jeg flere eiere kan gå på en smell hvis de får en utrygg hund som utagerer uansett hvor mye de forteller hunden sin at dette kommer til å gå bra.

Positive aspekter med boken

Nå har jeg vært svært kritisk av boken, men den inneholder selvsagt også aspekter som er veldig bra. Forfatteren har absolutt lykkes i å lage en bok som er lettlest, og boken har mange, flotte bilder av god kvalitet. Det gjør at boken er lett å lese og det er kjekt å bla gjennom den. Hennes kapittel om barn og hund synes jeg også var veldig bra, med veldig gode «hundevettregler» for barn.

Bilde

Hun tar også opp en del ting omkring hundens helse, matvaner og stell som er bra – og viktig for en hundeeier å vite om. Jeg liker at det gjennomsyrer boken at hun fokuserer på at man ikke skal skremme hunden. Man skal ikke true den eller ta i den fysisk, man skal være tålmodig og vise forståelse for at hunden er en hund og vil agere deretter.

Aktivisering

Med tanke på at Jansen setter aktivisering som nr. 1 på hennes liste over hva som er viktig for hunden (nr. 2 er grenser og nr. 3 er omsorg og kjærlighet), så skulle jeg ønske hennes kapittel om dette var lenger og mer utfyllende.

Forfatteren skriver at kasting av ball, pinne og frisbee er gode aktiviteter for en hund. Her savner jeg mer fokus på at dette kan bli en stressende aktivitet for mange hunder, samt at det også kan være fysisk belastende. Hun nevner godbitsøk, som er bra, men går igjen i fellen med bruk av menneskelige ord som om hunden forstår dem. Hvis hunden ikke forstår hva den skal gjøre, så skal man bare gjenta ordet «søk» - men det står ingenting om at man lærer inn ordet «søk» som en kommando hunden forstår. Godbitsøk er i seg selv en kjempefin aktivitet for hunder som kan hjelpe med å roe dem ned, men frustrasjon hvis hunden ikke forstår oppgaven fører til MER stress, ikke mindre. Og å si «søk» flere ganger vil ha liten effekt.

Forfatteren nevner også dette med å finne et familiemedlem – det å gå spor er jo kjempegøy for mange hunder. Jeg skulle ønske hun brukte mer tid på å forklare innlæring av dette, siden det bare blir nevnt «i forbifarten».

Konklusjon

Dette er en lettlest bok med mange fine bilder av ulike hunder i forskjellige situasjoner. Boken inneholder noen fine kapitler om hund og barn, stell og helse. Dessverre savner jeg den «faglige tyngden» forfatteren selv ønsket i en bok som dette. Det er flere ting i boken som er direkte feil, fra et etologisk faglig standpunkt. Noe jeg synes er synd, fordi konseptet i seg selv er interessant og originalt.

Jeg tror dette har potensialet til å bli en svært god bok for unge hundeinteresserte hvis man løfter det faglige, men beholder det enkle språket. Slik den fremstår nå så kan den i beste fall bli ineffektiv som en treningsbok og i verste fall gjøre vondt verre og gi hundeiere med usikre hunder dårlig samvittighet fordi de ikke er «trygge nok ledere»

Jeg vil berømme forfatteren for konseptet, jeg tror en hundebok med lett og morsomt språk kan appellere til mange. Men vi har fortsatt en del steg å gå før innholdet samsvarer med hvor vi er i moderne hundetrening i dag.


http://www.shapingsheepdog.com/2016/08/ ... hundeeier/
4 x

simira
Innlegg: 1189
Registrert: 13. august 2015 kl. 19.41
Rase: dsg og ridgeback

Legg innav simira » 6. august 2016 kl. 9.38

Takk for god anmeldelse. Har du postet den et sted hun får se den, evt sendt den til henne?
0 x

Brukeravatar
shapingsheepdog
Innlegg: 2173
Registrert: 3. mars 2015 kl. 23.42
Sted: Der det blåset på Jæren
Rase: 2xMalinois+Sheltie
Kontakt:

Legg innav shapingsheepdog » 6. august 2016 kl. 9.48

simira skrev:Takk for god anmeldelse. Har du postet den et sted hun får se den, evt sendt den til henne?


linken nederst er min Blogg, Anne er min første gjeste blogger.

Så man kan dele :)

Jeg liker så godt denne bok anmeldelsen, den boken har jeg vært svært skeptisk til, og dette bekrefter dette.

Enig med Anne, konseptet er bra og har potensiale, men totalt mangler faglig dybde, som er lett å få tak på i 2016 for en ekte hunde nerd.
0 x

Brukeravatar
Anne
Innlegg: 3308
Registrert: 2. mars 2015 kl. 10.11
Sted: Sandnes
Rase: Japansk Spisshund
Kontakt:

Legg innav Anne » 6. august 2016 kl. 13.43

simira skrev:Takk for god anmeldelse. Har du postet den et sted hun får se den, evt sendt den til henne?

Det vil vel nesten være litt stygt å sende den til forfatteren siden jeg er så kritisk?
0 x

simira
Innlegg: 1189
Registrert: 13. august 2015 kl. 19.41
Rase: dsg og ridgeback

Legg innav simira » 6. august 2016 kl. 14.21

Anne skrev:Det vil vel nesten være litt stygt å sende den til forfatteren siden jeg er så kritisk?

Synes det er helt fair jeg. Den ligger jo offentlig tilgjengelig, og de fleste forfattere ønsker tilbakemelding på det de skriver. Og må tåle både positive og negative tilbakemeldinger, mener nå jeg.
2 x


Gå tilbake til «Litteraturtips og -omtaler»

Hvem er online

Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest